Level 6 Level 8
Level 7

Fraser: Å høres vis ut


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a choice
et valg (mellom muligheter)
wise
vis; klok
that was a wise choice
det var et klokt valg
natural
naturlig
it was the natural choice
det var det naturlige valg
top
topp; første-
as well
også
that was my top choice as well
det var også mitt førstevalg
quality
kvalitet
quantity
kvantitet; mengde
value
verdi
that's value for money
det er kvalitet for pengene
tough
vanskelig; tøff; seig (kjøtt)
these are tough times
det er vanskelige tider
to assume
å anta; å gå ut fra
I assume so
det går jeg ut fra
are you following?
er du med?
got you
jeg er med
a matter
en sak
this is a matter of opinion
det her er en meningssak
an ability
en evne
to the best of my ability
etter min beste evne
a cost
en pris
at any cost
for enhver pris
beneath
under
this is beneath you
det her er under din verdighet
he's ahead of the game
han er langt foran
she's always two steps ahead of me
hun er alltid to skritt foran meg