Level 2 Level 4
Level 3

Konfrontasjon


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a feeling
en følelse
a mistake
en feil; en tabbe
to make a mistake
at begå en feil
to argue
å krangle
to forgive
å tilgi
to mean to ...
å ... med vilje
to yell
å rope
to scare
å skremme
to upset
å gjøre ... opprørt
sure
sikker
obviously
tydeligvis
I made a mistake
jeg gjorde en feil
you hurt him
du såret ham
she obviously made a mistake
hun gjorde tydeligvis en feil
he didn't mean it
han mente det ikke
yes, I did
jo, det gjorde jeg
no, I didn't
nei, det gjorde jeg ikke
she didn't mean to hurt you
hun såret deg ikke med vilje
I think I hurt his feelings
jeg tror jeg såret følelsene hans
forgive me
tilgi meg
I'm sure everything will be okay
jeg er sikker på alt blir okay igjen