Level 28 Level 30
Level 29

Maksimal kraft!


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
effort
innsats; anstrengelse
to make an effort
å gjøre en innsats
to try hard
å prøve hardt
to go to bed
å gå til sengs
to wake up
å våkne
alright
okay
same
samme
you have to make an effort
du må gjøre en innsats
I suggest you go to bed now
jeg foreslår du går til sengs nå
don't make the same mistake again
ikke gjør den samme feilen igjen
everything will be alright
alt blir okay igjen
if you try hard, everything will be alright
hvis du prøver hardt blir alt okay igjen