Level 21 Level 23
Level 22

De vi etterlot


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a couple
et par
an ex
en eks
to date
å date
to miss
å savne; å bomme
to care
å bry (seg)
to make up
å slutte fred (mellom venner)
to despise
å forakte
each other
hverandre
they don't speak to each other anymore
de snakker ikke med hverandre lengere
we used to be a couple, but not anymore
vi var engang et par, men ikke nå lengere
he still cares about his ex
han bryr seg fremdeles om sin eks
you never speak to each other
dere snakker aldri med hverandre
we should make up
vi burde slutte fred
as long as you know what you're doing
så lenge du vet hva du gjør