Level 20 Level 22
Level 21

Drømmer og ambisjoner


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a dream
en drøm
to dream
å drømme
a pop star
en popstjerne
an expert
en ekspert
a boat
en båt
a musician
en musiker
an actor
en skuespiller
an actress
en skuespillerinne
a designer
en designer
a degree
en grad (temperatur); en grad (universitetet)
to do a degree
å ta en utdannelse (ved universitetet)
to travel the world
å reise verden rundt
to open
å åpne
to close
å lukke
to start
å starte
professional
profesjonell
poor
fattig; stakkar
rich
rik
whole
hel
my daughter wants to be a pop star
min datter vil bli popstjerne
he wants to travel the world
han vil reise verden rundt
his family is poor so he wants to be rich
hans familie er fattig så han vil bli rik
I wanted to become a famous writer my whole life
hele livet har jeg ønsket å bli en berømt forfatter
it's my dream to become a musician
det er min drøm å bli musiker
I always dreamed of becoming a professional golf player
jeg drømte alltid om å bli profesjonell golfspiller