Level 17 Level 19
Level 18

Fraser: Imponer dem!


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a die
en terning
dice
terninger
the die is cast
terningene er kastet
to fool
å lure; å narre
twice
to ganger
fool me once ...
lur meg en gang
fool me twice ...
lur meg to ganger ...
blood
blod
sweat
svette
a tear
en tåre
blood, sweat and tears
blod, svette og tårer
Houston, we have a problem
Houston, vi har et problem
an oyster
en østers
the world is my oyster
verden er min østers
a devil
en djævel
a detail
en detalje
the devil's in the detail
djævelen ligger i detaljene
a cent
en cent
to throw
å kaste
I have thrown in my two cents
jeg har gitt mitt bidrag (til diskusjonen)
a penny
en penny
foolish
tåpelig
penny-wise, pound-foolish
være flink med småkroner, men sløse med store pengesummer
to save
å spare; å redde
to earn
å tjene
a penny saved is a penny earned
penger spart er penger tjent