Level 15 Level 17
Level 16

Fortellinger fra oppdagelsesreisende


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nature
natur
a forest
en skog
a rainforest
en regnskog
a jungle
en jungel
a tree
et tre
a waterfall
en foss
a river
ei elv
a road
en vei
a sign
et skilt; et tegn
a road sign
et veiskilt
to get lost
å gå seg bort
gone
vekk
into
inn i
towards
i mot
finally
endelig
my husband said: "I hope we don't get lost"
min mann sa: "Jeg håper vi ikke går oss bort"
we walked into the jungle
vi gikk inn i jungelen
we tried to walk towards the waterfall, but it was too dangerous
vi prøvde å gå mot fossen, men det var for farlig
suddenly our tour guide was gone
plutselig var reiseguiden vår borte
finally we found a road sign
til slutt fant vi et veiskilt
we followed the river so we didn't get lost
vi fulgte elva så vi ikke gikk oss bort