Level 9 Level 11
Level 10

Opphetede konfrontasjoner


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a lie
en løgn
the truth
sannheten
to agree
å være enige
to get along
komme overens
to fight
å kjempe; å slåss
true
sann
false
falsk
fair
rettferdig
unfair
urettferdig
silly
dum; tåpelig
they don't get along
de går ikke overens
just talk to me
bare snakk til meg
we don't agree
vi er ikke enige
I don't agree with you
jeg er ikke enig med deg
she never listens to me
hun hører aldri på meg
this isn't fair
dette er ikke rettferdig
don't lie to me
ikke lyg til meg
this is so unfair
dette er så urettferdig
this is just a silly argument
dette er bare en tåpelig krangel
fair enough
greit nok