Level 7 Level 9
Level 8

Mine ferdigheter


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a joke
en vits
a bike
en sykkel
to be good at ...
å være god til ...; å være flink til
to be bad at ...
å være dårlig til ...
to ride a bike
å sykle
an instrument
et instrument
a guitar
en gitar
to play the guitar
å spille gitar
a piano
et piano
to play the piano
å spille piano
to cook
å lage mat
to draw a picture
å tegne ei tegning
to paint
å male
to listen
å lytte; å høre (på)
easy
lett; enkel
difficult
vanskelig
foreign
fremmed
dangerous
farlig
especially
spesielt; veldig
an example
et eksempel
for example
for eksempel
he's good at playing the piano
han er god til å spille piano
I'm bad at telling jokes
jeg er dårlig på å fortelle vitser
she's especially good at playing the guitar
hun er spesielt flink til å spille gitar
they're good at many things
de er flinke til mange ting
they're for example pretty good at maths
de er, for eksempel, veldig gode i matematikk
I think maths is difficult
jeg synes matematikk er vanskelig