Level 2 Level 4
Level 3

Å snakke om besetningen


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a career
en karriere
to move
å flytte; å bevege; å røre (seg)
to retire
å gå av med pensjon
to quit
å si opp; å slutte
to come back
å komme tilbake
to go skiing
å stå på ski
abroad
i utlandet
to go abroad
å dra til utlandet
pretty
pen; ganske
still
fortsatt; stadig
together
sammen
usually
som regel
on Mondays
på mandager
tell me about your family
fortell meg om din familie
we usually go abroad in the winter
vi drar som regel til utlandet om vinteren
she had a pretty good career five years ago
hun hadde en ganske bra karriere for fem år siden
my parents will retire in about three years
mine foreldre går av med pensjon om cirka tre år
my grandparents still go skiing
mine foreldre går forstatt på ski
we still play badminton together on Wednesdays
vi spiller forsatt badminton sammen på onsdager