Level 16 Level 18
Level 17

Å velge en leder


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an election
et valg (politikk)
a candidate
en kandidat
a debate
en debatt
a discussion
en diskusjon
a poll
en meningsmåling
a result
et resultat
a vote
en stemme (ved politisk valg)
to vote
å stemme
religion
religion
an environment
et miljø
care
omsorg; varetekt
a system
et system
a health care system
et helsevesen
to suggest
å foreslå
to increase
å øke
to reduce
å redusere; å sette ned
reliable
pålitelig
unreliable
upålitelig
often
ofte
when is the next election?
når er neste valg?
the next election is in two years
neste valg er om to år
do you think the President is reliable?
synes du presidenten er pålitelig?
I think polls are often unreliable
jeg synes meningsmålinger ofte er upålitelige
I suggest lowering taxes
jeg forslår vi senker skatten
religion is an important topic
religion er et viktigt tema
debates about the economy make the Republicans nervous
debatter om økonomien gjør republikanerne nervøse
this year the Democratic Party will get better results
i år vil det demokratiske parti få bedre resultater