Level 14 Level 16
Level 15

... men ikke nå lengere


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a business
en forretning; en butikk; en virksomhet
a class
en klasse; en time (på skolen)
a grade
et klassetrinn; en karakter
to teach
å undervise
to learn
å lære
to own
å eie
I used to ...
jeg brukte å ... ; uttrykker at noe (engang) fant sted
successful
suksessful; vellykket
anymore
lengere
at the time
om gangen; den gang (da)
we used to live abroad
vi bodde i utlandet
... but not anymore
... men ikke nå lengere
we used to own a business, but not anymore
vi eide engang en forretning, men ikke nå lengere
my grandparents went to Africa when they were young
mine besteforeldre dro til Afrika da de var unge
we used to live in America, but we moved
vi bodde engang i Amerika, men vi flyttet