Level 13 Level 15
Level 14

Helsesjekk


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a disease
en sykdom
a cut
et kutt; et sår (etter å ha skåret seg)
an attack
et angrep; et anfall
a heart attack
et hjerteinfarkt
the flu
influensa
to lie
å ligge; å lyge
to lie down
å ligge ned; å legge ... ned
to sit
å sitte
to sit down
å sitte ned; å sette ... ned
to stand
å stå
to stand up
å reise ... opp
to examine
å undersøke
to die
å dø
common
alminnelig; vanlig; felles
pregnant
gravid
rare
sjelden
injured
skadet
dead
død
please sit down
vennligst sett deg
I have to examine your chest
jeg må undersøke brystet ditt
you have a rare disease
du har en sjelden sykdom
your wife is pregnant
din kone er gravid
you aren't going to die
du skal ikke dø