Level 9 Level 11
Level 10

Krig og fred


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a military
et militær
a soldier
en leder
a general
en soldat
war
krig
peace
fred
a law
en lov
a state
en stat; en tilstand
an economy
en økonomi
taxes
skatter
the people
folket
a promise
et løfte
to promise
å love
to keep
å beholde; å ta vare på ...
to keep a promise
å holde et løfte
to change
å endre; å forandre
to lower
å senke
to raise
å heise; å reise
to control
å kontrollere
to become
å bli
necessary
nødvendig
everything
alt
nothing
ingenting
war is never necessary
krig er aldri nødvendig
the people want peace
folket vil ha fred
politicians always promise to change the law
politikere lover alltid å endre loven
she became a politician to change the world
hun ble politiker for å forandre verden
politicians actually control nothing
politikere kontrollerer faktisk ingenting