Level 19
Level 20

Fraser: Få dem til å smile


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to see
å se
I see ...
jeg skjønner...
take care
pass på deg selv
to mean
å mene (det man sier); å bety
do you know what I mean?
vet du hva jeg mener?
what's the matter?
hva er det galt?
a problem
et problem
no problem
ingen problemer
to worry
åt bekymre (seg)
don't worry
ikke bekymre deg
to mind
å bry seg (om noe)
I don't mind
jeg bryr meg ikke
oops!
ups!
oh no!
åh nei!
indeed!
akkurat!; nettopp!
congratulations!
gratulerer!
yay!
hurra!