Level 3 Level 5
Level 4

Štvrtý level


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
share
zdielať
source
zdroj
investigate
vyšetrovať
exam
skúška
discover
objaviť
to prove somebody something
dokázať niekomu niečo
guilty
vinný
innocent
nevinný
trial
súd
to judge
súdiť
behave
správanie
witness
svedok
movement
pohyb