Level 2
Level 1

Prvý level


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bring somebody down
spraviť niekoho smutným
blow up
vybuchnúť
grow up
vyrásť
grow up from something
vyrásť z niečoho
illiterate
negramotný
immature
nevyspelý
expensive
drahý
How much does it cost?
Koľko to stojí?
look down on somebody
pozerať sa povýšenecky na niekoho
dry
suchý
wet
mokrý
get along with
spriateliť sa s
get up
zobudiť sa, vstať