Level 10 Level 12
Level 11

Informal Expressions


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be over the moon
ayakları yerden kesilmek,çok mutlu olmak
chill out
tamamen rahatlamak,bir şeylerin kendisini üzmesine izin vermemek
fed up
bıkmış,usanmış
figure out
çözmek,anlamak
hit it off
hemen ısınmak,kanı kaynamak
mess up
berbat etmek,yüzüne gözüne bulaştırmak
be a piece of cake
çok kolay olmak,çocuk oyuncağı olmak
pop out
uğramak
shut up
susmak,konuşmamak
stand up
randevuya gitmemek,ekmek
stick together
kenetlenmek,yakın olmak
turn up
beklenmedik anda ortaya çıkmak,bir yere varmak