Level 8 Level 10
Level 9

9-cu dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vicinity
ətraf ərazilər, qonşu rayonlar (окрестности)
century
əsr, (100 il)
rage
qəzəb, hiddət (ярость)
document
sənəd
conclude
yekunlaşmaq, bitirmək, nəticə (заключать)
undeniable
danıla bilinməyən, inkaredilməz, təkzibedilməz
resist
müqavimət göstərmək
lack
əskiklik, yoxluq (отсутствие)
ignore
saymamaq, məhəl verməmək
challenge
çağırış (döyüşə yaxud yarışa), meydan oxumaq
miniature
miniatür
source
mənbə, qaynaq (источник)