Level 7 Level 9
Level 8

8-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exaggerate
şişirtmək, bəzəmək, olduğundan artıq göstərmək
amateur
həvəskar
mediocre
ortabab, babat
variety
müxtəliflik, çeşidlilik
valid
etibarlı, həqiqi
survive
xilas olmaq, sağ qalmaq
weird
qəribə, qeyri adi (странный)
prominent
görkəmli, məşhur (видный)
security
təhlükəsizlik
bulky
gövdəli, nəhəng, iri (громоздкий) /b...
reluctant
həvəssiz, könülsüz (неохотный)
obvious
açıq-aydın, aşkar (очевидный)