Level 6 Level 8
Level 7

7-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
postpone
sonraya saxlamaq, təxirə salmaq
consent
razılıq, həmrəy olmaq,
massive
kütləvi, iri
capsule
kapsul,
preserve
qorumaq, saxlamaq, konservləşdirmək
denounce
narazılığı açıqlamaq, pisləmək
unique
təkrarsız, unikal
torrent
sel, (güclü axın)
resent
incimək, küsmək, qəlbi qırılmaq
molest
narahat etmək, ilişmək,
gloomy
zülmət, tutqun, kədərli, /g..
unforeseen
gözlənilməz