Level 5 Level 7
Level 6

6-cı dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
approach
yanaşma, yaxınlaşma
detect
aşkar etmək, tapmaq, təyin etmək
defect
qüsur, nöqsan
employee
əməkdaş, işçi
neglect
etinasızlıq, baxımsızlıq, az diqqət yetirmək (пренебрежение)
deceive
aldatmaq, xəyanət etmək, yanıltmaq / d....
undoubtedly
şübhəsiz
popular
məşhur,tanınmış
thorough
müfəssəl, dəqiqliklə, hərtərəfli,
client
müştəri
comprehensive
əhatəli, tam şəkilli, bütövlüklə
defraud
dələduzluq, aldatmaq, kələk gəlmək