Level 41 Level 43
Level 42

42-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maintain
saxlamaq, israr etmək (поддерживать) / m....
snub
soyuq münasibət, təhqiramiz münasibət
endure
dözmək, səbr etmək (терпеть)
wrath
qəzəb (гнев) / ....h
expose
üstünü açmaq, ifşa etmək / e.....
legend
əfsanə (легенда)
ponder
götür-qoy etmək, ölçüb-biçmək (обдумыват)
resign
istefaya getmək (уходить в отставку)
drastic
qəti, tutarlı (решительный)
wharf
liman (верфь, причал)
amend
düzəliş etmək, dəyişiklik etmək, (изменить) / a...
ballot
seçki bülleteni (избирательный бюллетень)