Level 3 Level 5
Level 4

4-cü dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vapor
buxar
eliminate
aradan qaldırmaq (yox etmək, məhv etmək)
villain
cani, yaramaz, xəbis
dense
sıx, qalın, qatı
utilise
istifadə etmək
humid
rütubət, nəm
theory
nəzəriyyə
descend
enmək, düşmək
circulate
dövr etmək, sirkulyasiya etmək
enormous
yepyekə, heyvərə
predict
əvvəlcədən demək, qabaqcadan söyləmək
vanish
yox olmaq, qeybə çıxmaq