Level 38 Level 40
Level 39

39-cu dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unearth
qazıb tapmaq (раскапывать)
depart
getmək, tərk etmək, (2 dəyişmək, ölmək)
coincide
uyğun gəlmək, münasib olmaq (совпадать)
cancel
ləğv etmək, ixtisar etmək (отменить) / c....
debtor
borclu (должник)
legible
seçılə bilən, aydın (разборчивый)
placard
afişa, şüar (плакат)
contagious
yoluxucu
clergy
ruhanilik, din xadimləri (духовенство)
customary
adi, adət edilmiş, hər zamankı kimi
transparent
şəffaf (прозрачный)
scald
yanıq, pörtlənmək (ожог)