Level 36 Level 38
Level 37

37-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heir
varis (наследник)
majestic
əzəmətli
dwindle
azalmaq, üzülmək (истощаться)
surplus
artıqlıq, izafilik (излишек)
traitor
satqın, xəyanətkar (предатель)
deliberate
qəsdən, bilərəkdən (умышленное)
vandal
vandal (gözəllikləri məhv edən insan)
drought
quraqlıq (засуха)
abide
əməl etmək, tabe olmaq, dözmək (соблюдать)
unify
vahid şəklə salmaq (унифицировать)
summit
zirvə yeri, yüksək səviyyə (ölkə rəhbərlər görüş)
heed
diqqətdə saxlamaq, əhəmiyyət vermək,