Level 35 Level 37
Level 36

36-cı dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prompt
cəld, vaxtında, həmən an, (незамедл.) /2 yada salmaqda kömək (подсказка)
hasty
tələsik, təntimiş, düşünülməmiş
scorch
yandırmaq, ütmək, odlanmaq,
tempest
tufan
soothe
sakitləşdirmək, kiritmək, rahatlamaq/ ....he
sympathetic
rəğbətli, canıyanan / s........
redeem
geri almaq, borcunu ödəmək, bərpa etmək
resume
davam etmək, xülasə / r.....
harmony
ahəng, uyğunluq /h.......
refrain
çəkinmək, (воздерживаться)
illegal
qeyri-qanuni
narcotic
narkotik