Level 33 Level 35
Level 34

34-cü dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
candidate
namizəd
precede
daha əvvəl ki olmaq, (предшествовать) /....e
adolescent
yeniyetmə (подросток) / a.......
coeducational
birgə təlim
radical
köklü, əsaslı / r...
spontaneous
təbii olaraq, özbaşına/ s......
skim
üzünü almaq (süd, yemək), / 2-tələsik vərəqləmək \ süzmək-şütümək
vaccinate
peyvənd olunmaq
untidy
səliqəsiz, pinti
utensil
ləvazımat, qab-qacaq
sensitive
həssas, duyğulu
temperate
mülayim