Level 31 Level 33
Level 32

32-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
refer
istinad etmək, yönlənmək, müraciət etmək
distress
qəm, dərd, ələm (страдание, горе)
diminish
azaltmaq, kiçiltmək / ......h
maximum
ən çox / m......
flee
qaçıb can qurtarmaq, əkilmək
vulnerable
zəif, həssas, (уязвимый)
signify
məna vermək (означать)
mythology
əsatir, mifologiya
colleague
həmkar,
torment
iztirab, əzab (мучение)
provide
imkan yaratmaq, təmin etm (предоставлять)
loyalty
sədaqətlilik / lo....