Level 30 Level 32
Level 31

31-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commuter
şəhərdən kənarda yaşayan
confine
məhdudlaşdırmaq
idle
boş, veyil, bikar, tənbəl, hədər (холостой)
idol
büt, kumir
jest
məzhəkə, zarafat
patriotic
vətənpərvərlik
dispute
münaqişə, fikir ayrılığı / ...p...
valor
hünər, şücaət
lunatic
ağlını itirmiş, səy
vein
vena , damar
uneventful
olaysız, (heç bir hadisə olmadan)
fertile
münbit, zəngin