Level 2 Level 4
Level 3

3-cü dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
typical
tipik, səciyyəvi
minimum
ən az , /m....
scarce
qıt, az tapılan (kəm, kasad)
annual
illik (ildə 1 dəfə olan)
persuade
inandırmaq, dilə tutmaq, yola gətirmək
essential
əsas, zəruri, lazımlı
blend
qarışıq
visible
görünən
expensive
bahalı
talent
bacarıqlı (təbii vergi), / t....
devise
hazırlamaq, fikirləşmək (məs. plan)
wholesale
topdan satış