Level 28 Level 30
Level 29

29-cu dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toil
ağır zəhmət
blunder
xəta, qüsur (korlamaq)
daze
heyrətlənmək,
mourn
ağlamaq, yas tutmaq,
subside
sakitləşmək, azalmaq, enmək / s.....
maim
xəsarət yetirmək, əlil etmək, zədələmək
comprehend
anlamaq, dərk etmək, qavramaq
commend
dəyərləndirmək, tərifləmək
final
yekun, tamamlayıcı, qəti
exempt
azad etmək, sərbəst
vain
lovğa. / 2- faydasız, əbəs, nəticəsiz, boş yerə,
repetition
təkrar