Level 26 Level 28
Level 27

27-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
despite
baxmayaraq ki, rəğmən
disrupt
pozmaq, dağıtmaq
rash
səpgi, səpişmə (dəridə)
rapid
sürətli, cəld /....d
exhaust
tükətmək, tükəndirmək, axırına çıxmaq
severity
sərtlik, ciddilik
feeble
cılız, aciz
unite
birləşmək, qovuşmaq
cease
dayandırmaq (fəaliyy-ti), kəsmək, saxlamaq
thrifty
qənaətcil, malının qədrini bilən (бережливый)
miserly
xəsis, səxavətsiz, paxıl
monarch
hökmdar (irsən keçən)