Level 25 Level 27
Level 26

26-cı dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
possible
mümkün, ağlabatan
compel
məcbur, vadar etmək (принуждать)
awkward
yöndəmsiz, narahat (неуклюжий)
venture
riskli iş qurmaq, oyun oynamaq
awesome
zəhmli görsənən, yaxşı görsənən, (здорово)
guide
bələdçi, yolgöstərən, rəhbər
quench
yatırmaq, söndürmək
betray
aldatmaq, satmaq, xəyanət etmək / b....
utter
səsləndirmək, tələffüz etmək (fe'l kimi) (2 bütöv-sif. kimi)
pacify
sakitləşdirmək, dinclik yaratmaq /p.....
respond
cavab vermək (реагировать)
beckon
cəlb etmək (çağırmaq) üçün hərəkət (манить)