Level 20 Level 22
Level 21

21-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plea
rica, yalvarış,
weary
yorğun, əzgin
collide
toqquşmaq, (hmç. ziddiyyət)
verify
dəqiqləşdirmək, yoxlamaq, təstiq etmək, / v...
confirm
təsdiqləmək, (-dəstəkləmək.)
anticipate
əvvəlcədən görmək, duymaq, qabaqlamaq
dilemma
iki seçim qarşısında qalmaq / d.....
detour
dolayı yol, (rus: объезд)
merit
haqq, nailiyyət, -layiq olmaq
transmit
ötürmək, çatdırmaq,
relieve
azad etmək, yüngülləşdirmək (məs ağrını, yükü və s)
baffle
çaşmaq, çaş-baş qalmaq (2 arakəsmə)