Level 19 Level 21
Level 20

20-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emerge
üzə çıxmaq, ortaya gəlmək, görünmək
jagged
dişli, kələ-kötür
linger
yubatmaq, saxlamaq, uzatmaq, gecikdirmək
ambush
pusqu
crafty
məkrli, hiyləgər (bic)
defiant
dikbaş (rus-дерзкий)
vigor
qüvvə, canlanma, ruhlanma
perish
həlak olmaq
fragile
kövrək, sına bilən
captive
əsir, tutulmuş
prosper
çiçəklənmə, nicat
devour
acgözlüklə yemək