Level 18 Level 20
Level 19

19-cu dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
harvest
məhsul
abundant
bol, barlı-bərəkətli, məhsuldar
uneasy
narahat, həyəcanlı
calculate
hesablamaq (toplamaq)
absorb
hopdurmaq, canına çəkmək
estimate
qiymətləndirmə
morsel
loxma, tikə, kiçik parça
quota
pay, norma, məhdud hissə /q...
threat
təhlükə, təhdid (qorxulu təh, çox pis təh) / th....
ban
qadağan, /b..
panic
vahimə, təşviş
appropriate
uyğun, müvafiq (2-mənimsəmək) /ap.......