Level 15 Level 17
Level 16

16-cı dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slender
qamətli, nazik, biçimli
surpass
ötmək, keçmək /s....
vast
geniş, ölçüyəgəlməz, nəhəng (обширный) /v...
doubt
şübhə, şəkk
capacity
tutum, həcm, güclülük
penetrate
nüfuz etmək, dəlib keçmək
pierce
deşmək, sancılmaq
accurate
dəqiq, sərrast, səliqəli
microscope
mikroskop
grateful
minnətdar, məmnun
cautious
ehtiyatlı olan, (diqqətli)
confident
inamlı, güvənli, arxayın