Level 12 Level 14
Level 13

13-cü dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
journalist
jurnalist
famine
aclıq, yalavaclıq (голод)
revive
dirçəltmək, canlandırmaq
commence
başlamaq
observant
müşahidəçi, seyrçi (наблюдательный)
identify
eyniləşdirmək, müəyyən etm (iden.)
migrate
köçmək, miqrasiya etmək, (mühacirətdə olm)
vessel
gəmi, (2) qan damarı
persist
davam, inadkarlıq, israr
hazy
dumanlı, çənli
gleam
sayrışmaq (мерцать)
editor
redaktor