Level 10 Level 12
Level 11

11-ci dərs


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evidence
şəhadət, sübut, (свидетельство)
solitary
tək, tənha, yalqız
vision
görüntü, nəzər
frequent
tez-tez, mütəmadi,
glimpse
ani görünmək, gözə dəymək, ötəri görmək
recent
sonuncusu, köhnə olmayanı
decade
10 il
hesitate
tərəddüd etmək, qətiyyətsizlik etmək
absurd
cəfəngiyat (абсурд)
conflict
münaqişə, ziddiyyət
minority
azlıq
fiction
uydurma, mövhumat (вымысел) /f...