Level 1 Level 3
Level 2

adverbia


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vervolgens, verder
deinde
toch, echter
tamen
hoe! wat! / dan / zo ... mogelijk / (zo)als
quam / + comp. / + superl. / + tam
zo, op deze wijze
ita
zoals, alsof, als het ware
velut
nu
nunc
hier
hic
toen, dan, vervolgens
tum
daarvandaan
inde
voor de eerste maal, ten eerste
primum
niet
non
al, reeds, nu, spoedig
iam
hiervandaan
hinc
slechts
tantum
daar
ibi
het meest, zeer, voornamelijk
maxime
zo, op deze wijze
sic
te weinig, niet genoeg
parum
niet
haud
1 waarom niet? / 2 of, dat
quin / + coni.
direct, onmiddellijk
extemplo
genoeg
satis
ook
quoque
1 waarlangs, waar, waarheen 2 hoe
qua
meer, eerder, liever
magis
verreweg
longe + superlativus
ook, zelfs
etiam
niets
nihil
zo(zeer)
tam
eindelijk
tandem
als particulier
privatim adv.
gelijktijdig, tegelijk
simul adv.
1 zojuist, pas geleden 2 alleen, slechts
modo
zoals
sicut