Level 2
Level 1

adjectiva


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
groot
magnus
veel, talrijk
multus
koninklijk
regius
vroeger, eerder, belangrijker
prior (prius), prioris
ander
alius (alia, aliud), gen. alterius, dat. alii
zeker, bepaald
certus
zich in het midden bevindend
medius
1 geheel 2 elk, ieder
omnis, is
klein
parvus
gemakkelijk
facilis, is
nieuw
novus
1 gewijd, heilig 2 vervloekt
sacer (sacra, sacrum)
Griek, Grieks
Graecus
wonderbaarlijk, buitengewoon
mirus
voorst, eerst, belangrijkst
primus
1 menselijk, innemend 2 beschaafd, ontwikkeld
humanus
hemels
caelestis, is
volgend, komend
posterus
goed
bonus
geheel
totus gen. totius, dat. toti
twee
duo, duae, duo
goddelijk
divinus
veilig
tutus
ander
alter (altera, alterum)
één
unus gen. unius, dat. uni
zwaar, gewichtig, ernstig
gravis, is
geen
nullus gen. nullius, dat. nulli
bovenst, hoogst
summus
1 bekend, beroemd 2 voornaam
nobilis, is
openbaar, algemeen, staats-, officieel
publicus
twijfelachtig
dubius
geweldig, buitengewoon
ingens, entis
vrij
liber (libera, liberum)
waar, werkelijk, echt
verus
(ook maar) enig
ullus adi. gen. ullius, dat. ulli
comp. van parvus
minor, minus, oris
onbekend
ignotus
enige, enkele
aliquot
goddelijk, vergoddelijkt
divus
zodanig, zulk, zo’n
talis
comp. van magnus
maior (maius), oris
nachtelijk
nocturnus