Level 6 Level 8
Level 7

121 - 140


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
subservient
służalczy
pull off
powieść się, udać się
throng
1. rzesza, tłum; 2. napływać
ravishment
1. zachwyt, uniesienie; 2. gwałt
gloss over
przechodzić (nad czymś) do porządku dziennego, pomijać
cumbersome
kłopotliwy, nieporęczny
morbid
niezdrowy, chorobliwy
deference
szacunek
deferential
pełen szacunku
footing
podstawa
medley
mieszanina, pstrokacizna
gander
gąsior
dote on
hołubić, pałać miłością
shuffle
1. przesuwać, tasować; 2. zamieszanie
sepulchre
grobowiec
visceral
1. trzewny; 2. wewnętrzny, instynktowny
excise duty
opłata akcyzowa
petulant
nadąsany
shack
chata, buda
backslide
sprzeniewierzyć się