Level 3 Level 5
Level 4

61 - 80


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sedition
podżeganie do buntu
seditious
buntowniczy
aver
zapewniać (o czymś)
slander
pomawiać, oczerniać (3)
subversive
wywrotowy
revere
szanować, czcić
meticulously
skrupulatnie
looter
szabrownik
earnest
poważny, gorliwy
irrevocable
bezpowrotny, nieodwracalny
solicitude
dbałość
solicitous
troskliwy
exponential
wykładniczy
scourge
1. plaga; 2. gnębić
pent-up
zamknięty, uwięziony
hunch
1. przeczucie; 2. garbić się
indelible
niezatarty, niezmywalny
downright
wręcz, wprost
rut
ruja
cornerstone
kamień węgielny