Level 1 Level 3
Level 2

21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indenture
związać umową
reimburse
zwracać, refundować
peon
1. wyrobnik; 2. pionek
aggrandize
wyolbrzymiać, powiększać
apprehensive
bojaźliwy, niespokojny
percipient
spostrzegawczy, bystry
rakish
1. rozpustny; 2. zawadiacki
buff
maniak, pasjonat
sheen
połysk
dispatch
wysyłać
squirm
wić się, tarzać się
irascible
drażliwy, wybuchowy
abstruse
zawiły, niezrozumiały
secretive
skryty, tajemniczy
flout
lekceważyć
arrears
zaległości płatnicze
sage
1. mędrzec; 2. szałwia
eviscerate
wypatroszyć
edgy
nerwowy, drażliwy (2)
concession
ustępstwo