Level 1 Level 3
Level 2

EN PL Part 2.2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a server
serwer
a patch
łatka
a plug-in
wtyczka programowa
a suite
pakiet
an application
aplikacja, program komputerowy
a virus
wirus
a bug
błąd (w kodzie programu komputerowego)
to crash
przestać działać, "paść" (o komputerze / systemie komputerowym, etc.)
a hard-disk failure
awaria dysku twardego
an intranet
intranet
to be stretched
mieć ledwo wystarczającą liczbę/ilość (pieniędzy/czasu/zasobów, etc)
to delete a file
skasować plik
a driver
sterownik
to rescue data
odzyskać dane
to upgrade an operating system
uaktualnić system operacyjny
on average
przeciętnie, średnio
The server went down.
Serwer padł.
to set up an Internet connection / a webmail account
utworzyć połączenie interentowe/konto mailowe
to give somebody a ring about something
zadzwonić to kogoś w jakiej sprawie
to give somebody an update on something
przedstawić komuś najświeższe informacje na temat czego
to get back to somebody
oddzwonić do kogoś
to keep somebody in the loop
informować kogoś na bieżąco
to let somebody know about something
dać komuś znać o czymś
to keep somebody informed about something
informować kogoś o czymś
to fill somebody in on something
powiadomić kogoś o czymś