Level 70 Level 72
Level 71

Science


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chi tiết
detail
công nghệ
technology
dự án
(a) project
bài báo
(news) article
khoa học
science
sự phân tích
analysis
năng lượng
energy
thuyết
theory
phương pháp
method, way
thí nghiệm
experiment
mẫu vật
sample
tốc độ
speed, rate
định nghĩa
to define
nhiệt độ
temperature
thể tích
volume (area)
giới hạn
limit
khoảng cách
distance
số lượng
number, amount
khối lượng
mass
phòng thí nghiệm
laboratory
độ sâu
depth
trọng lượng
weight
đo
measure
toán
math
vật lý
physics
mét
meter
chiều
height
triết học
philosophy
khái niệm
definition, concept
địa lý
geography
kết luận
conclusion
khám phá
to discover
hoá học
chemistry
sinh học
biology
cơ học lượng tử
quantum mechnics
tăng
increase
công thức
formula
vận tốc
velocity
giảm
decrease