Level 32 Level 34
Level 33

Jobs 1


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
học sinh
student
bác sĩ
doctor
nghề nghiệp
occupation
giáo viên
teacher
nghệ sĩ
artist
nhạc sĩ
musician
thư ký
secretary
luật sư
lawyer
công nhân
worker
sự nghiệp
career
cảnh sát
police
thuyền trưởng
captain
diễn viên
actor
ca sĩ
singer
kế toán
accountant
doanh nhân
entrepreneur
ngư dân
fisherman
kỹ sư
engineer
nông dân
farmer
đầu bếp
cook (profession)
kiến trúc sư
architect
nha sĩ
dentist
y tá
nurse
diễn viên hài
comedian
nhà thiết kế
designer
nhà khoa học
scientist
nhà toán học
mathematician
nhà báo
journalist
nhà sư
monk
nhà lãnh đạo
leader