Level 24 Level 26
Level 25

Time


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thứ hai
monday
thứ ba
tuesday
thứ tư
wednesday
thứ năm
thursday
thứ sáu
friday
thứ bảy
saturday
chủ nhật
sunday
ngày mai
tomorrow
tháng một
january
tháng hai
february
tháng ba
march
tháng tư
april
tháng năm
may
tháng sáu
june
tháng bảy
july
tháng tám
august
tháng chín
september
tháng mười
october
tháng mười một
november
tháng mười hai
december
mỗi
every; each
tối nay
tonight
buổi sáng
morning
buổi chiều
afternoon
buổi tối
evening
lịch
calendar
ngày
day
thời gian
time
sáng
light (morning)
năm
five, year
hôm nay
today
tuần
week
tối nay
tonight
tuổi
age
giây
second (time)
không ai
nobody, no one
phút
minute
khoảnh khắc
moment
mùa
season
mùa thu
autumn
mùa hè
summer
mùa xuân
spring
mùa đông
winter
thập niên
decade
ngày sinh
birthday
thế kỷ
century; age, period
thiên niên kỷ
millennium
thế hệ
generation