Level 14 Level 16
Level 15

Antal 5


203 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
akcentus
akcent
alapfok
poziom podstawowy
algebra
algebra
állás
posada stanowisko
általános iskola
szkoła podstawowa
Az általános iskolában a matematika volt a kedvencem.
W szkole podstawowej moim ulubionym [przedmiotem] była matematyka.
alvás
sen
anatómia
anatomia
anekdota
anegdota
anyag
materiał
Kémiából soha nem értettem az anyagot.
Nigdy nie rozumiałem materiału z chemii.
Általános Orvostudományi Kar(ÁOK)
Wydział Lekarski
asszociáció
asocjacja
bachelor diploma
dyplom licencjacki
balerina
balerina
bár
chociaż
beoszt vmit
gospodarować czymś
Nem tudom beosztani a pénzemet.
Nie umiem gospodarować moimi pieniędzmi.
biológiaóra
lekcja biologii
Biológiaórán növényekről és állatokról tanultunk
Na lekcji biologii uczyliśmy się o roślinach i zwierzętach.
bizonyít vmit
udowadniać coś
A kísérlet azt bizonyítja hogy ...
Doświadczenie udowadnia że...
bizonyítvány
świadectwo
bölcsészettudomány
nauki humanistyczne
Bölcsészettudományi Kar (BTK)
Wydział Nauk Humanistycznych
diáknyelv
żargon uczniowski
differenciálgeometria
geometria różniczkowa
diploma
dyplom
diplomamunka
praca dyplomowa
diplomás
magisterski
diplomázik
uzyskać otrzymać dyplom
doktorál
doktoryzować się robić doktorat
A férjem fizikából doktorált.
Mój mąż robi doktorat z fizyki.
doktori diploma
dyplom doktorski
dolgozat
sprawdzian praca
egyfolytában
ciągle stale
Ha ideges vagyok egyfolytában eszem.
Kiedy się denerwuję ciągle jem.
elégséges
dopuszczający
elégtelen
niedostateczny
elismétel vmit
powtarzać coś
Nincs kedved eljönni velem színházba?
Nie masz ochoty pójść ze mną do teatru?
elolvas vmit
przeczytać coś
előfordul
zdarzać się przytrafiać się
előzmény
przesłanka okoliczność poprzedzająca
eltelik
upłunąć minąć
emlékszik vmire
pamiętać coś
Mindenre emlékszem.
Wszystko pamiętam.
ének
śpiew
énekóra
lekcja śpiewu
énektanár
nauczyciel śpiewu
ének-zeneóra
lekcja muzyki
építészhallgató
student architektury
érdemjegy
ocena stopień
érettségi
matura
érettségizik
zdawać maturę
Mikor érettségizik a húgod?
Kiedy twoja młodsza siostra zdaje maturę?
erkölcstan
etyka (etika)
évszám
rok [data]
feldolgoz vmit
przetwarzać przerabiać opracowywać coś
Az agy éjszaka dolgozza fel az új információkat.
Mózg przetwarza nowe informacje w nocy.
félév
semestr
feltétel
warunek
A diploma feltétele a nyelvvizsga.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest certyfikat językowy.
filozófia
filozofia
Firenze
Florencja
fizikakönyv
podręcznik fizyki
fizikushallgató
student fizyki
fordít vmit
tłumaczyć coś
Egy német szöveget fordítunk.
Tłumaczymy niemiecki tekst.
fordítva
na odwrót odwrotnie
Nálam ez épp fordítva van.
U mnie jest dokładnie na odwrót.
földrajz
geografia
furcsa
dziwny
gimi (gimnázium)
liceum
grafikushallgató
student grafiki
hálás vmiért
wdzięczny za coś
Minden tanácsért hálás vagyok.
Jestem wdzięczny za każdą radę.
harmadéves (hallgató)
student trzeciego roku
Megpróbálom használni az új szavakat.
Spróbuję użyć nowych słów.
hatás
wpływ oddziaływanie
hatékony
skuteczny
A szókártyák egyszerűek de nagyon hatékonyak.
Fiszki są proste ale bardzo skuteczne.
hittan
lekcja religii
idegen nyelv
język obcy
igazságos
sprawiedliwy
igazságtalan
niesprawiedliwy
jegyzet
notatka
jegyzetel
notować
jeles
bardzo dobry
joghallgató
student prawa
jogtudomány
nauka o prawie
kar
wydział
kemény
ciężki twardy
A nyelvtanulás kemény munka.
Nauka języka to ciężka praca.
kémia
chemia
képzel
wyobrażać sobie
kiselőadás
referat
kísérlet
doświadczenie eksperyment
kísérletezik
przeprowadzać doświadczenie/eksperyment
kommunikál
komunikować się
koncentrál vmire
koncentrować się na czymś
kontextus
kontekst
kontrollcsoport
grupa kontrolna
következmény
nastęstwo skutek konsekwencja
közepes
dostateczny
középfok
poziom średnio zaawansowany
középiskola
szkoła średnia
közgazdaságtudomány
nauki ekonomiczne
közgazdászhallgató
student ekonomii
közül
spośród
A hallgatók közül néhányan PhD-znek.
Niektórzy spośród studentów robią doktorat.
kurzus
kurs
kutató
badacz
lediplomázik
uzyskać/otrzyma/zdobyć dyplom
leérettségizik
zdać maturę
A húgom már tavaly leérettségizett.
Moja młodsza siostra zdała maturę już w zeszłym roku
lefordít vmit
przetłumaczyć coś
lerajzol vmit
narysować coś
levizsgázik
zdać egzamin
A tanárom érdekesen magyaráz.
Mój nauczyciel ciekawie tłumaczy.
magyartanulás
nauka języka węgierskiego
másnap
następny/drugi dzień; następnego dnia
másodéves hallgató
student drugiego roku
medikushallgató
student medycyny
megbukik egy vizsgán
oblać egzamin
meghallgat vmit/vkit
słuchać czegoś/kogoś
Sokszor meghallgatom az új szavakat.
Wielokrotnie słucham nowych słów.
mégis
mimo to jednak
A fizikatanárom szigorú volt mégis szerettem mert sokat tudott.
Mój nauczyciel fizyki był surowy mimo to lubiłem go bo dużo wiedzial
megír vmit
napisać coś
Már megírtam a diplomamunkámat.
Napisałem już moją pracę dyplomową.
megismétel vmit
powtarzać coś
A tesztet másnap megismételték.
Test powtórzyli następnego dnia.
A feladatot könnyen megoldjuk.
Zadanie rozwiążemy z łatwością.
megpróbál vmit (csinálni)
spróbować coś (zrobić)
Megpróbálom használni az új szavakat.
Spróbuję użyć nowych słówek
mégsem
mimo to nie jednak nie
A földrajztanárom kedves volt mégsem szerettem mert nem készült az óráira.
Mój nauczyciel geografii był miły mimo to nie lubiłem go bo nie przygotowywał się do swoich lekcji.
megszokik vmit
przywyknąć przyzwyczaić się do czegoś
Nehéz volt megszokni az egyetemet.
Trudno było przywyknąć do uniwersytetu.
megtörténik
zdarzyć się mieć miejsce
Velem is megtörtént már hogy
Już mi się zdarzyło że...
megtud vmit
dowiedzieć się czegoś
Auréltól megtudtam hogy ...
Dowiedziałem się od Aurél że...
mérnökhallgató
student inżynierii
mesterdiploma
dyplom magisterski
módszer
metoda
motivál
motywować
némettanár
nauczyciel języka niemieckiego
nyelvvizsga
egzamin/certyfikat językowy
olasztanár
nauczyciel języka włoskiego
órarend
plan lekcji/zajęć
orvostanhallgató
student medycyny
orvostudomány
medycyna
oszt vmit vhány csoportra
dzielić coś na ileś grup
A résztvevőket két csoportra osztották.
Uczestników podzielono na dwie grupy.
összekapcsol vmit vmivel
połączyć coś z czymś
Összekapcsoljuk a régi és az új ismereteket.
Połączymy stare i nowe wiadomości.
padtárs
kolega z ławki
prezentáció
prezentacja
professzor
profesor
rangos
wysokiej rangi
rendszer
system
számitástechnika
informatyka
számol
liczyć
számos
liczny
szobatárs
współlokator
szókártya
fiszka
szorít vkinek
trzymać kciuki za kogoś
Szorítok neked.
Trzymam za ciebie kciuki.
szótanulás
nauka/uczenie się słówek
tanács
rada
tantárgy
przedmiot
tanulótípus
typ ucznia
tapasztalat
doświadczenie
távol
daleko
természettudomány
nauki przyrodnicze
testnevelés
wychowanie fizyczne
tétel
pytanie/zagadnienie egzaminacyjne(= vizsgatétel)
tornaóra
lekcja wychowania fizycznego (dosł. gimnastyki)
történelemóra
lekcja historii
történelemtanár
nauczyciel historii
történelmi (esemény)
historyczne (wydarzenie)
tragédia
tragedia
Természettudományi Kar (TKK)
Wydział Nauk Przyrodniczych
tudós
naukowiec
úgyhogy
a zatem także więc
Nekem is ez a tapasztalatom úgyhogy ez valószínűleg igaz.
Ja też mam takie doświadczenie a zatem prawdopodobnie to prawda.
un vmit
mieć dosyć być znudzonym czymś
utál vmit/vkit
nienawidzieć czegoś/kogoś
Utáltam az iskolát.
Nienawidziłem szkoły.
utóvizsga (UV)
egzamin poprawkowy
utóvizsgázik
zdawać egzamin poprawkowy (ut.)
úvézik
zdawać egzamin poprawkowy (úv)
vakáció
wakacje
vallás
religia
vizsgaidőszak
sesja egzaminacyjna
vizsgál vmit
badać coś
A kutatók az alvás hatását vizsgálták
Badacze badali wpływ snu.
vizsgatétel
pytanie/zagadnienie egzaminacyjne
vizsgázik
zdawać egzamin
zárthelyi (zéhá)
sprawdzian pisemny
Jó tanáraim voltak de valamiért mégsem élveztem az órákat.
Miałem dobrych nauczycieli a mimo to z jakiegoś powodu nie lubiłem lekcji.